Tag: Planet of the Humans

Planet of the Humans

zIedereen op deze planeet is bezig met vergroenen. Dat proberen we onszelf wijs te maken. Maar achter de schermen moet er nog heel veel veranderen voordat we een echte circulaire economie hebben gerealiseerd. We verbranden letterlijk alles om aan onze energie behoefte te voldoen: olie, kool, gigantsche hoeveelheden hout uit gekapte bossen en olie, gewonnen uit lijken van dode beesten. Dat verbranden maakt alles kapot. We kunnen er omheen draaien of ontkennen, maar moeder natuur is het meer dan zat.

Read More

Planet of the Humans

Everyone on this planet is going green. That is what we try to tell ourselves. But behind the scenes there is still a lot to change before we realize a truly circular economy. We literally burn everything to meet our energy needs: oil, coal, gigantic amounts of wood from logged forests and oil extracted from dead animals’ corpses. That burning destroys everything. We can skirt around it or deny it, but Mother Nature is more than fed up with us.

Read More