Tag: Sense of Place

Het laatste schip

Toen hij ‘The Last Ship’ op zijn Twitter account introduceerde heb ik de musical op Youtube gevonden en heel vaak bekeken. Al die tijd vroeg ik mij af wat hij zo geweldig vond aan dat verhaal. Was het vanwege overeenkomsten in zijn eigen tijdlijn en had hij wellicht zelf plannen voor deze prachtige musical? Je moet soms aan iets groots willen bouwen om iets te bereiken.

Read More

The last ship

When he introduced “The Last Ship” on his Twitter account, I found the musical on Youtube and watched it many times. All this time I wondered what he loved about that story. Was it because of similarities in his own timeline and perhaps he had plans of his own for this wonderful musical? You sometimes have to want to build something great to achieve something.

Read More