Tag: Storm

Before the wind

The 1987 storm broke all minor records. Roof tiles fell and we received reports of blown antennas that had to be repaired. But before starting those jobs, we thought it would be wise to sit out the storm first. Climbing onto a roof in wind force 9-10 is not a good id

Read More

Wind mee

De storm van 1987 brak alle kleine records. Dakpannen sneuvelden en we kregen meldingen binnen van kapot gewaaide antennes die we moesten herstellen. Maar voordat we aan die klussen zouden beginnen leek het ons verstandig om eerst de storm uit te zitten. Een dak op klimmen met windkracht 9-10 is geen goed idee.

Read More