Tag: Video

Video project management

Elk software pakket kent zijn eigen workflow. Ik vind het belangrijk dat ik van elke video montage een backup archief kan maken. Dat kan op verschillende manieren maar er zijn heel veel verschillende manieren waarop dat gerealiseerd kan worden.

Read More

Walking on Air

Levi Allen lives and works in British Columbia, the east coast of Canada, he is very good at making adventure videos. With these videos he competes in film festivals and he shares them on his Youtube channel, among others. In addition to his production company, Levi also regularly takes people on trips to make better film and documentary makers out of them.

Read More

Walking on Air

Levi Allen woont en werkt in British Columbia, de oostkust van Canada, hij is heel goed in het maken van adventure video’s. Met deze video’s doet hij mee aan filmfestivals en hij deelt ze onder andere op zijn Youtube kanaal. Naast zijn productiebedrijf neemt hij ook regelmatig mensen mee op reis om ze te inspireren en betere film- en documentaire makers van ze te maken.

Read More

ResolveCon 2023

On the weekend of 25-27 August 2023, the DaVinci Resolve Conference was held. For three days, various experts will share their knowledge about working in this very comprehensive Non Linear Editor (NLE for short). Almost everything is covered and the part I am most looking forward to is working with audio in the Fairlight page. 

Read More

ResolveCon 2023

In het weekend van 25-27 Augustus 2023 is de DaVinci Resolve Conference gehouden. Drie dagen lang delen verschillende experts hun kennis over het werken in deze zeer uitgebreide Non Lineair Editor (NLE afgekort). Bijna alles komt aan bod en het deel waar ik het meest naar uitkijk is werken met audio in de Fairlight page.

Read More

DaVinci Resolve Studio

Om een montage van je opnames te kunnen maken is heel veel software beschikbaar op de markt. Ik heb ervaring met Magic, Pinnacle Video Studio, Sony Vegas Pro, Adobe Premiere (Express, CS en CC), Final Cut Pro en sinds kort ook DaVinci Resolve Studio.

Read More

DaVinci Resolve Studio

To make an edit of your recordings, there is a lot of software available on the market. I have experience with Magic, Pinnacle Video Studio, Sony Vegas Pro, Adobe Premiere (Express, CS and CC), Final Cut Pro and recently also DaVinci Resolve Studio.

Read More

Youtube optimalisation

What can you do to make your channel more popular on Youtube? Youtube itself is bursting at the seams when it comes to videos that want to advise and act on this, followed by a short sales pitch where you are referred to a course, book or another product that they would like to sell you.

Read More